O Wilnie

Obecnie Wilno jest jednym z najchętniej odwiedzanych miast w Europie Wschodniej. Turystów przyciąga do Wilna nie tylko wyjątkowa architektura, ale i bogactwo propozycji kulturalnych i rozrywek.

Wilno jest najważniejszym miastem na Litwie – stolicą Republiki Litewskiej, centrum administracyjnym, kulturalnym, politycznym i gospodarczym. Tutaj znajdują się siedziby Prezydenta, Sejmu, Rządu, Sądu Najwyższego, a także placówki dyplomatyczne, oświatowe, kulturalne, naukowe, zakłady lecznicze i banki.

Wilno jest też największym miastem na Litwie – mieszka tu niemal 1/7 całej populacji kraju. Zgodnie z danymi z 2012 roku stolica ma około 523000 mieszkańców (co stanowi około 17% wszystkich mieszkańców Litwy). Wśród nich jest 57,8% Litwinów, 18,7% Polaków, 14% Rosjan, 4% Białorusinów, 0,5% Żydów; pozostałe 0,5% to przedstawiciele innych narodowości.

Powierzchnia Wilna wynosi około 400 km kw., z czego 20,2% to tereny zabudowane, 43,9% – tereny zielone, 2,1% – tereny wodne. Historyczne centrum miasta – Starówka – zajmuje 360 ha i należy do największych w Europie Wschodniej. Ze względu na swój unikalny charakter wileńska Starówka w 1994 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Najstarsza część miasta rozrastała się w dolinach dwóch rzek – Wilii i Wilenki (Vilnia i Neris), na skrzyżowaniu traktów handlowych, przy brodzie, którego niegdyś strzegły wileńskie zamki.